”I en mångordig artikel (25/6) avslöjar forskaren Lars Lundqvist sin okunskap. Han skriver ”Några andra (än trakthyggesbruk och blädningsbruk) långsiktigt fungerande skötselsystem finns inte beskrivna och prövade någonstans i världen.” Hur kan det då komma sig att Hanewinkel, ekonom och forskare i Tyskland, visat att fastigheter som långsiktigt bedrivit Naturkultur, dvs. Blädning kombinerad med plantering i luckor, i sin bokföring under 14 år redovisat en oerhörd vinst jämfört med fastigheter som bedrivit Hyggesbruk. Naturkultur gav mer än 3 gånger så stort netto per år och hektar, trots en något mindre produktion av virke (90 %).”

Läs mer här