Skogsaktuellt:

”Jord- och skogsbruk kan hjälpa till att stoppa klimatförändringarna, menar World Watch Institute i en färsk rapport. Det är i skogsmarken som det mesta av skogens kol lagras. Där finns dubbelt så mycket kol som i själva träden. Och genom att i stor skala satsa på markvård i jord- och skogsbruket för att binda mer kol i marken skulle klimatförändringarna kunna saktas ned, enligt World Watch Institute.”

World Watch Institute föreslåt bland annat följande återgärder för att hjälpa till att stoppa utsläppen av växthusgaser:

  • Skydda befintliga kollager. Det kan göras genom att minska avskogningen av naturskogar och stoppa skogsbränder
  • Minska jordbearbetningen – Genom att röra om mindre i jorden minskar man avgången av koldioxid från marken.
  • Minska användningen av kvävegödsel – Kvävegödselmedel leder till avgång av den starka växthusgasen kväveoxid. Kväveoxid har 300 gånger så stark uppvärmningskapacitet som koldioxid.
  • Öka mängden organiskt material i marken

Källa: State of the World 2009, World Watch Institute

Läs mer här: http://www.skogsaktuellt.se/?p=30852&pt=108&m=1422