”Skogsbruket kan bidra till positiva klimateffekter utan att vi satsar på intensivskogsbruk och ökar trycket på den hotade biologiska mångfalden. Det visar rapporten ”Hugga eller skydda? Boreala skogar i ett klimatperspektiv” som Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF gemensamt släpper idag.”

Läs mer här

Rapporten hittar du här