En kort film om situationen i Ojnareskogen där det finska företaget Nordkalk planerar ett enormt kalkbrott. Vilka konsekvenser det kan komma att ha för ekosystemet och den unika artrikedom som området består av. Platsen har extremt höga naturvärden är väldigt känslig för ingrepp. Brottet kan betyda slutet på det magiska liv som skogen myllrar av.

Se filmen här