Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ytterligare nyckelbiotop i Kalmar län delvis avverkad

Södras slutavverkning i den registrerade nyckelbiotopen i Fagerhult i Högsby kommun i Kalmar län. Foto: Jan Brenander.

Södra har avverkningsanmält och avverkat delar av ytterligare en registrerad nyckelbiotop i Kalmar län. Skogsstyrelsen godkände avverkningen. Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har skickat in ett klagomål till FSC och frågar sig hur det är möjligt att det får gå till på det här viset.

Skogsägarföreningen Södra är FSC-certifierade vilket innebär att de förbundit sig att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Enligt FSC-kriterierna ska bland annat inte nyckelbiotoper avverkas. Vid byn Fagerhult i Högsby kommun, Kalmar län, har Södra avverkningsanmält ca 4,5 hektar av en registrerad nyckelbiotop som totalt omfattar ca 22 hektar. Nyckelbiotopen är klassad som skogsbete med rik marksvampflora. Många sällsynta marksvampar är beroende av träd och överlever inte på kalhyggen. Delar av nyckelbiotopen är redan avverkad. I andra delar har ett flertal unga lövträd såsom ek, ask, bok och hassel underröjts.

– Hur är det möjligt att det får gå till på det här viset i en nyckelbiotop? Detta är inte den första nyckelbiotopen som på kort tid är avverkningsanmäld av Södra och där delar redan är avverkade. De verkar inte ha några hämningar, säger Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Skogsstyrelsen har haft samråd med Södra i de skogsområden som nu är avverkade. Skogsstyrelsen hävdar i ett svar till Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb att nyckelbiotopen avregistrerades i december 2020 med motiveringen att skogsbete upphörde i slutet av 1990-talet och att karaktären av skogsbete försvunnit. Nyckelbiotopen är dock fortsatt registrerad på Skogsstyrelsens hemsida.

I Skogsstyrelsens definition av betad skog står följande:

”Områdena har under beståndens uppväxt och mognad utan längre uppehåll betats åtminstone in på 1960-talet av hästar, nötkreatur, får eller getter. Biotopen har en långvarig kontinuitet som trädbevuxet bestånd.”

– Värden knutna till skogsbeten försvinner inte för att skogen inte betats under några fåtal decennier. Däremot har naturvärdena försvunnit eftersom nyckelbiotopen numera är ett kalhygge. Detta är ett exempel på högst felaktig myndighetsutövning från Skogsstyrelsens sida, säger Jan Brenander från Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Nyligen skickade Skogsgruppen/Oskarshamnsbygdens Fågelklubb ett annat FSC-klagomål om Södras avverkning och planerade avverkning i en registrerad nyckelbiotop vid Skärshult i Mönsterås kommun, Kalmar län.

Läs Skogsgruppen /Oskarshamnsbygdens Fågelklubbs FSC-klagomål gällande Södras avverkning och planerade avverkning vid Fagerhult här.

Södra har underröjt ek, ask, bok, hassel och gran i andra delar av den avverkningsanmälda nyckelbiotopen i Fagerhult. Foto: Jan Brenander.