Pressmeddelande 2016-09-11

I somras inventerade föreningen Skydda Skogen avverkningsanmälda skogar på Holmen Skogs mark i Ströms Vattudal i Jämtland. Nu släpps en rapport med inventeringsresultaten, som visar att bolaget fortsätter att hugga skyddsvärd skog även efter tidigare kritik.

– FSC är en frivillig certifiering som ska garantera ett miljömässigt ansvarsfullt skogsbruk, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen som också var med på inventeringen. År 2013 visade en FSC-revision att Holmen avverkningsanmälde skog med höga naturvärden, och Holmen ålades att förbättra sina rutiner. Men ändå händer det igen – vi har tittat på skogar som avverkningsanmälts efter att rutinerna har förbättrats. Om certifieringen ska vara mer än greenwashing får det inte gå till så här.

Många av de avverkningsanmälda skogarna som inventerades hade höga naturvärden. Skogsstyrelsen har redan gjort nyckelbiotoper av några av dem, vilket bekräftar de ideella inventerarnas bedömning.

– Fältbiologerna var också i Ströms Vattudal 2014 och inventerade Holmen Skogs mark, säger Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen. Även då planerade de att avverka skyddsvärd skog. Vi anmälde dem till deras certifierare då, och nu har vi anmält dem igen. Med det hot som finns mot den biologiska mångfalden i skogen idag är det ohållbart att fortsätta så här. Vi måste spara den gamla artrika skog vi har kvar, och både myndigheter och markägare måste ta sitt ansvar.

Läs rapporten här.

Presskontakt:
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, elin.gotmark@fripost.org)
Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen (0727200917, delin.ellinor@gmail.com)

Foto: Anton Gustafsson