Skip to content Skip to footer

… eller finns där något mer?

Nej, självklart finns det mer än träd. En skog är ett ekosystem som innehåller en mängd arter. Här finns däggdjur, fåglar, växter, svampar, lavar, mossor, insekter och mikroorganismer som alla lever tillsammans och är beroende av varandra. 

Man kan också beskriva skogen, med sitt skogsbryn mot havet, sjön, åkern, ängen, byn, ja till och med staden, som ett naturområde som ger arter livsmiljöer, hem, mat och därmed möjlighet att få ungar och föda dem.

I skogen och skogsbrynet hittas en mängd olika arter. De är både generalister och specialister, små och stora, vanliga och ovanliga. En del arter har hitintills klarat sig bra men många är fridlysta eller rödlistade och de behöver vårt stöd.

Med Skydda skogens bilder vill vi visa upp den bredd av mångfald som lever här. Detta oavsett om arten är rödlistad eller ej. Arterna vi visar, kan hittas i olika typer av skog. En del finns i norr, andra i söder. En del rör sig över stora områden, andra på mindre. En del använder både skog, skogsbryn och angränsande ängar. Men alla har ett beroendeförhållande till träd, både levande och döda, och skog.

Sammantaget ger de en bild av det rika liv som lever i skog och skogsbryn. Den variation av liv, med alla olika arter, som brukar kallas för biologisk mångfald. En väv av liv som oavsett om de har rötter, vingar eller ben, tillsammans skapar det ekosystem som också lägger grunden för de ekosystemtjänster vi behöver. En väv av liv som har sin egen rätt att finnas till och som vi också kan få njuta och fascineras av.

Grönsångare Foto:Saxifraga-Theo Verstrael

Lyssna på grönsångaren

Inspelning av grönsångare: Ulf Elman, xeno-canto.org
Kungsörn
Kungsörn. Foto: David van der Spoel
Inspelning kungsörn: Lars Edenius, xeno-canto.org
Foto David van der Spoel
Inspelning hornuggla Ulf Elman, xeno-canto.org
Foto: David van der Spoel
Foto: Ilia Ustyantsev, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons
Foto: Sebastian Kirppu
Foto: Patrick Clement from West Midlands, England, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons
Foto: David van der Spoel
Foto: Pixabay
Foto: David van der Spoel

Följ oss på Facebook och Instagram