Expressen/kultur: Förödelsen började för decennier sedan

Lars Gustafsson återvänder hem efter branden. ”Det rättsliga ansvaret ligger hos Stora Enso och skall det återstå någon tilltro till det svenska rättsväsendet är det där en domstol självklart bör placera skulden och betalningsansvaret. Att skicka fakturan på så där 400 miljoner kronor till en av slumpen utvald maskinoperatör vore ett vidrigt rättsövergrepp.” Läs hela Lars

Naturskyddsföreningen presenterar förslag till ny skogspolitik

Idag presenterar Naturskyddsföreningen rapporten ”Ny vår för skogen” som tar ett helhetsgrepp på hur en ny, hållbar skogspolitik kan utformas. Den nya skogspolitiken ska bygga på naturvårdsbiologisk kunskap och på människors önskemål om hur skogen ska användas och brukas. För att klara detta krävs en rad förändringar i politiken, inklusive en förstärkt lagstiftning, men också