Europeiska kommissionens huvudkontor i Bryssel. Foto: By EmDee - Own work, CC BY-SA 4.0.

En miljökoalition vill skärpa EU:s kriterier för hållbart skogsbruk

Europeiska kommissionen föreslår nya regler för så kallad ”hållbar” finansiering av bioenergi och skogsbruk. En koalition av ideella organisationer från hela EU – med stöd av partners i Storbritannien och USA – anser att kommissionens agerande är ovetenskapligt och strider mot den underliggande taxonomiförordningen som antagits av parlamentet. Skydda Skogen är en av flera organisationer