Naturvärdesträd höggs ned i Sjöbovikens reservat. Det här var en gammal gran med stor sockel. Foto: Jan Brenander

Låt skogen stå – det tjänar Oskarshamns ekonomi bäst

Innan jul lämnade sju lokala miljö- och naturvårdsorganisationer in en skrivelse till Oskarshamns kommun. Skrivelsen pekar på att kommunens skogar är viktiga för befolkningstillväxt och turism, men även för folkhälsa, biologisk mångfald och klimatanpassning. Skrivelsen besvarades dock med tystnad och istället valde kommunens politiker den här veckan att klubba nya avverkningsplaner. Förvaltningen av kommunens skogar