Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Insändare i Katrineholms-Kuriren: Sveaskog ska vara ett föredöme

Statliga Sveaskog förvaltar 14 procent av landets produktiva skogar, skogar som vi, svenska folket, gemensamt äger. En rad undersökningar visar att svenska folket värderar naturvärden och folkhälsa högst när det gäller hur skogen ska förvaltas. Undersökningar visar också att det är viktigt för 8 av 10 svenskar att Sverige skyddar skogar med höga naturvärden från att huggas ned.

Trots detta avverkar skogsbolaget Sveaskog skogar med höga naturvärden och använder undermåliga skogsbruksmetoder.

23 organisationer och över 40 000 privatpersoner kräver i uppropet www.varskog.nu att regering och riksdag tar ansvar för vår skog. Att använda mer statlig skog till naturvårdsändamål och bevarande av den biologiska mångfalden, är också ett av flera viktiga verktyg staten kan ta till för att Sverige ska komma närmare att nå sina miljömål.

Som statligt bolag ska Sveaskog vara ett föredöme för en hållbar verksamhet. Staten har dock för höga avkastningskrav på bolaget och det är tydligt att förvaltningen av vår gemensamma skog inte lever upp till nationella och internationella miljömål.

Vi är många som är bekymrade över Sveaskogs avverkningar av värdefulla naturskogar och deras kalhygges- och plantagemodell. Det är dags att ändra på detta nu.

Lina Burnelius, ansvarig för skogs- och bioekonomiska frågor, Greenpeace

Elin Götmark, talesperson, föreningen Skydda Skogen

Läs hela insändaren i Katrineholms-Kuriren här.