Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker bjuder in till rapport- och filmrelease den 9 oktober 2019 kl. 18:00-20:30. Plats: Biotopia, Vasagatan 4, Uppsala.

Program:

Kortfilm om Forskningsresan
Rapporten från årets resa i Ljungdalen
Fika och mingel
Frågestund

Forskningsresan är Sveriges största ideella insats för bevarandet av våra sista naturskogar. Under Forskningsresan samlas ett 50-tal personer i en vecka för att inventera oskyddade skogar.

Ladda ner inbjudan till rapport- och filmrelease här.