• Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2023 Rätan, Jämtlands län 
  UPPDATERING: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Vi har så … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2023 Jämtland-Västernorrland 
  Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker fortsätter! Årets upplaga går av stapeln i gränstrakterna mellan Jämtlands län och Västernorrlands län under v. 30 (24/7 – 29/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 31 mars. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista.  Exakta var vi kommer … Läs mer
 • Rapport från Forskningsresan: Akut hotade skogar i Västernorrland
  I somras uppdagade deltagare på Forskningsresan att Sveaskog och SCA planerade att avverka skogar med mycket höga naturvärden mellan Ånge och Stöde i Västernorrland. Närmare 2 400 fynd av naturvårdsarter påträffades, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, i både avverkningsanmälda och oskyddade skogar. Nu har en rapport skrivits om skogarna.  Naturskyddsföreningen och Skydda … Läs mer
 • Rapport från Forskningsresan i Naturvårdens utmarker 2022 
  Med stolthet kan vi nu presentera den omfattande rapporten från Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2022. Vi har denna gång granskat ett antal avverkningsanmälda och oskyddade områden hos storskogsbruket i Västernorrlands län, det län som har näst minst andel formellt skyddad produktiv skogsmark i hela Sverige.  Flera av avverkningsanmälningarna visade sig vara fantastiskt vackra naturskogar med … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2022 Torpshammar, Västernorrlands län 
  UPPDATERING: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser och det var först till kvarn som gällde. Nu är även … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2022, i Västernorrland
  Det blir en Forskningsresa i Naturvårdens Utmarker i år! Årets upplaga går av stapeln i Västernorrlands län under v. 30 (25/7 – 30/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 juni. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista. Exakt var vi kommer bo … Läs mer
 • Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2022 
  På grund av det osäkra läget kring pandemin i början av året har ännu ingen planering för en ny Forskningsresa påbörjats. Det har börjat komma en del frågor om resan och med tanke på läget idag ser utsikterna för att kunna genomföra en inventering goda ut. Det krävs mycket planering och administrativt arbete för att få till Forskningsresan och det … Läs mer
 • Forskningsresan inställd 2021
  Tyvärr kommer ingen ”Forskningsresan 2021” att planeras. Läget vad gäller covid 19 är alltför osäkert. Vi hoppas istället att lokala inventeringsinsater ska dyka upp. Information om vilka såna som kommer att ordnas under 2021 och i vilken mån det går att anmäla sig till dessa kommer att finnas här hos Skydda Skogen och på Naturskyddsföreningens … Läs mer
 • OBS! Fullbokat! Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2020 Arjeplog, Norrbottens län
  En av inventeringsgrupperna njuter av den fläktande vinden i sommarvärmen på en höglägesmyr omgiven av gammal granskog. Stämningen är på topp! Forskningsresan 2019 i Ljungdalen. Foto: Helena Björnström. OBS!!! FULLBOKAT!!  OBS! Forskningsresan är nu fullbokad men du kan anmäla dig till reservlistan här. Den 20–25 juli samlas vi i Arjeplog på STF:s boende Hotell Lyktan. Här … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2020 Norrbotten
  Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går av stapeln i Norrbotten under v. 30 (20/7 – 25/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 1 april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista. Exakt var vi … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2020 Norrbotten
  Förra året gick Forskningsresan till skogarna kring Ljungdalen i nordvästra Härjedalen, Jämtlands län. Här inventeras en vacker naturskog med gamla träd, död ved rik på biologisk mångfald och lavskrikor som nyfiket kom fram och hälsade. För dig som deltar på Forskningsresan finns många underbara naturupplevelser att njuta av. Foto: Helena Björnström. Vi ser fram emot … Läs mer
 • Rapport från Forskningsresan 2019 vid Ljungdalen-Storsjö
  Några av deltagarna på Forskningsresan samlade vid den riktigt gamla mormortallen i skogen vid Ljungdalen-Storsjö. Foto: Emil Nilsson. Årets upplaga av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker ägde rum i Ljungdalen-Storsjö området i Härjedalen. Rapporten från Forskningsresan ger en beskrivning av de skyddsvärda skogar som inventerades och de drygt 2 000 artfynd som gjordes. Ett femtiotal deltagare besökte under … Läs mer
 • Premiärvisning av film och rapport om Forskningsresan 2019
  Några av deltagarna på Forskningsresan samlade vid den riktigt gamla mormortallen i skogen vid Ljungdalen-Storsjö. Foto: Emil Nilsson. I veckan var det premiär av Emil Nilssons film om årets upplaga av Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker som i år ägde rum i Ljungdalen-Storsjö området. I samband med filmvisningen släpptes också rapporten om Forskningsresan 2019. Filmen följer några … Läs mer
 • Forskningsresan: Rapport- och filmrelease på Biotopia, Uppsala, 9 oktober
  Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker bjuder in till rapport- och filmrelease den 9 oktober 2019 kl. 18:00-20:30. Plats: Biotopia, Vasagatan 4, Uppsala. Program: Kortfilm om ForskningsresanRapporten från årets resa i LjungdalenFika och mingelFrågestund Forskningsresan är Sveriges största ideella insats för bevarandet av våra sista naturskogar. Under Forskningsresan samlas ett 50-tal personer i en vecka för att inventera oskyddade … Läs mer
 • Ny rapport: Oacceptabelt avverka vid Björkvattnet i Jämtland
  Det stora sammanhängande skogsområdet vid Björkvattnet i Jämtland hyser höga naturvärden och behöver bevaras för att nå nationella och internationella miljömål, menar Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Idag publiceras rapporten Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker, Jämtland 2018 som beskriver förra sommarens inventeringar vid Björkvattnet i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. Syftet med Forskningsresan är att kartlägga naturvärden i oskyddade … Läs mer
 • Forskningsresan: Gör de hotade skogarna vid Björkvattnet till naturreservat!
  Förekomsten av spårhack av tretåig hackspett är bitvis riklig på granarna i de ekologiskt värdefulla skogarna vid Björkvattnet. Foto: Bo Karlstens. Samordnare för Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker har till Länsstyrelsen i Jämtland skickat in ett naturreservatsförslag som omfattar ett flertal naturskogar vid Björkvattnet i Frostviken i Strömsunds kommun i nordvästra Jämtland. De aktuella naturskogarna har … Läs mer
 • SVT Nyheter: Rödlistade arter och spår av tretåig hackspett i Storsjö
  Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet fjällnära skogsmiljöer med höga naturvärden i Ljungdalen och Storsjö i Härjedalen. Forskningsresan arrangeras varje år av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.  I klippet i SVT Nyheter intervjuas Mara Danvind från Naturskyddsföreningen om några av de artfynd som de har gjort under Forskningsresan i en skog som ägs … Läs mer
 • Fulltecknat: Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Härjedalen, Jämtlands län
  Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har det varit oerhört högt tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. Vi har ett begränsat antal platser … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Härjedalen, Jämtlands län
  Björkvattnet 2018, en klar skifferstensbäck ringlar sig genom naturskogen. Förra året besökte vi underbara örtrika granskogar i nordvästra Jämtland. Många fantastiska naturupplevelser väntar dig som följer med på Forskningsresan. Bild: Forskningsresan 2018. Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. Även i år har … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2019 Jämtland
  Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går åter av stapeln i Jämtland under v. 30 (22/7 – 27/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar mitten av april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat. Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall … Läs mer
 • Äntligen naturreservat i fjällnära skog vid Messlingen
  Nu är delar av skogen skyddad efter många års kamp. Foto: Håkan Thenander Nu ska det bli naturreservat vid sjön Messlingen efter att markägaren har gått med på ett naturvårdsavtal. Redan 2011 startade kampen för den hotade fjällnära skogen vid sjön Messlingen och det har varit många turer sedan dess. Naturreservatet kommer att omfatta 590 … Läs mer
 • Ett femtiotal personer sluter upp för kampen om skogen i Jämtland
  Värdefull grannaturskog i Frostviken. Foto: Cecilia Winter. Pressmeddelande 25 juli 2018 Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet skogsmiljöer med höga naturvärden i Frostviken i Strömsunds kommun, Jämtland. Skogsområdena saknar skydd och riskerar därför att avverkas. Deltagarna på Forskningsresan tittar på skogens struktur, trädens åldrar och förekomsten av död ved. Flera … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2018 Jämtland
  Uppdatering: Forskningsresan är i dagsläget fulltecknad, sedan ett par veckor tillbaka. Det går alltså inte att anmäla sig längre och vi har stängt anmälningsformuläret. I år har det varit oerhört stort tryck på platserna och vi är glada att se att så många vill delta! Samtidigt är det tråkigt för er som inte får plats. … Läs mer
 • Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2018 Jämtland
  Vi ser fram emot ännu en sommar med Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker! Årets upplaga går av stapeln i Jämtland under v. 30 (23/7 – 29/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar vid månadsskiftet mars/april. Du är då välkommen att anmäla dig! Antalet platser är begränsat. Exakta datum, lokal och vilka skogar som skall besökas … Läs mer