Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Livfull hyllning till biologisk mångfald den 22 maj

Manifestation för biologisk mångfald. Foto: Anton Björkman. 

Den 22 maj 2018 samlades ca 150 personer på Norrmalmstorg i Stockholm för att uppmärksamma den biologiska mångfalden i manifestationen för biologisk mångfald. Manifestationen arrangerades av föreningen Skydda Skogen och Klimataktion med stöd av totalt 20 organisationer, däribland Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner, Fältbiologerna och End Ecocide Sweden.

Birgitta Tulin från Klimataktion och Kristina Bäck från Skydda Skogen talar. Foton: Anton Björkman.

Birgitta Tulin från Klimataktion inledde manifestationen med att hälsa välkommen till FN:s dag för de levande varelser som vi delar jorden med och som utrotas i en rasande takt. Vad kan vi göra? Lära oss mer om det biologiska systemet och snabbt börja skydda det. Använda Artportalen.se för att rapportera det vi ser i naturen. Inrätta fler naturreservat och nationalparker. Ett mål bör vara att skydda halva Sverige och halva jorden med konservationsbiologen E O Wilsons ord: ”En brandkårslösning i paritet med problemets storlek”.

Kristina Bäck från Skydda Skogen pratade om att få riktiga skogar finns kvar i Sverige idag och att det har gått så långt att en skog med många arter är något ovanligt numera, något som man får åka och besöka. Fåglar, växter, djur, lavar och mossor får sina livsmiljöer förstörda när det blir hyggen och plantager av tall och gran. Ett aktuellt exempel är de sista skogarna i Ore Skogsrike i Dalarna. Där har ideella naturvårdare undersökt skogarna och visat skogsbolag och myndigheter att det finns många värdefulla miljöer med hotade och rödlistade djur, växter, svampar, lavar och mossor- men likaså ska dessa skogar kalavverkas. Sedan i december förra året har därför människor tältat i Ore Skogsrike för att vakta skogen.

Foto: Anton Björkman.

Ett flertal miljöprofiler höll tal under manifestationen, däribland 2017 års miljöhjälte Rebecka le Moine, som är initiativtagare till Biologiska mångfaldens dag tillsammans med Erik Hansson, chefredaktör på natursidan.se.

Rebecka le Moine. Foto: Anton Björkman. 

Rebecka le Moine inledde sitt tal med en tankeväckande och rapp dikt om att vi lever i massutdöendets era och att vi människor inte förstår att vi är en del av det system som vi alla är så beroende av. Om vi verkligen vill lösa våra utmaningar, måste vi inse att våra medarter är inte värdelösa. Rebecka berättade också om sitt engagemang för den biologiska mångfalden och bakgrunden till varför hon dragit igång den Biologiska mångfaldens dag i Sverige. I år anordnades hela 178 olika aktiviteter runt om i Sverige med anledning av den Biologiska mångfaldens dag, (mer än) en dubblering jämfört med antalet genomförda aktiviteter förra året.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen. Foto: Anton Björkman.

Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, talade om den biologiska mångfaldens betydelse för en rad olika ekosystemtjänster och för att stå emot klimatförändringarna men också för människans överlevnad.

Pella Thiel från Naturens Rättigheter i Sverige. Foto: Anton Björkman.

Pella Thiel pratade om naturens rättigheter i Sverige. Högsta domstolen i Colombia har beslutat att landets del av Amazonas har samma rättigheter som en juridisk person med rätt till skydd, bevarande och restaurering. Idén om naturens rättigheter är praktiskt användbar för naturskydd även i Sverige.

Göran Greider. Foto: Anton Björkman. 

Journalisten och författaren Göran Greider menade att den biologiska mångfalden är den största solidariska sak människan har slagits för och kampen för den börjar i sista ögonblicket. Delar ur Görans dikt:

”Vi räddar inte vargen.

Vargen räddar oss.

Vi räddar inte sjögräsängar

och korallrev.

De räddar oss.

Vi räddar inte blåvalarna.

De räddar oss.”

Göran Greider med konferenciererna Samuel Jarrick och Nina Naim. Foto: Anton Björkman. 

Konferenciererna Nina Naim och Samuel Jarrick höll i en tyst minut för att uppmärksamma alla arter som utrotats. Efter den tysta minuten planterades ett frö för att så hopp om en bättre framtid.

Andreas Andris Fågelviskare. Foto: Anders Björkman.

Andreas Andris Fågelviskare Hansen imiterade ett flertal fåglar och ylade som en varg. Han berättade om sin djupa och känslomässiga relation till djuren och naturen, och att vi måste hantera vårt förhållande till naturen med varsamhet. Naturen kommer att överleva utan oss människor men vi kommer inte att överleva utan naturen.

Lovisa Larsson läser en dikt. Foto: Pär Wetterrot. 

Lovisa Larsson, naturguide och skogskämpe från Tividen läste en dikt på ”biologisk mångfaldiska”:

”Jag letlavar, är en ängssmygare och lövsångare,

Som lägger mindre vattensalamander panna i djupa nervveckmossa

Sveper mig i sorgmanteln över glanslös dvärgborre industri

Sommargyllen viskar

blodlav,

blodrot,

Blodriska.

Blodticka

ängsklockorna klämta och tallticka för

Det finns en gränsticka

Där grön vårtbitare forssörteri

Stinknäva värre än purpurbärfis.

Där ekorrbärsystemet klippfibblas bort

Av granbågmätare, övertallhedlöpare, bandithoppspindlar och

Byråkratidiglocke lika fyrkantig johannesört som en kvadratspindel”

Läs hela dikten här.

Åhörare. Foto: Anton Björkman.

Artisten och koldioxidbantaren Staffan Lindberg frågade sig vad natur är. Naturen är levande men vad är då liv? Vetenskapen säger att liv är allt som fortplantar sig och har ämnesomsättning. Eller enklare: Liv är allt som har föräldrar och bajsar. Det angår alla. Staffan läste därefter en dikt om naturen och sjöng en sång kompad av sin akustiska gitarr.

Delar av Staffan Lindbergs dikt:

”… Den är den älgtjur som man krockar med på cykeltur

Den är svalor, kottar, mossa, timotej och kreatur

Och allt får energi från solens jättearmatur

Kraft som strömmar ned till minsta knytt och krumelur

Fast nu hotas den av stigande global temperatur

Och trängs undan av betong och glas och stålinfrastruktur

Som växer helt ohämmat vid var högre konjunktur

Och arter rotas ut som i en global makulatur

För den har inte rösträtt, den lever som i diktatur

Men vi har inte fattat att det är den vi springer ur

Så det är vi som hotas, men vi fattar inte hur”

Em Petersson som arbetar med klimatfrågor på Greenpeace berättade att Greenpeace under Biologiska mångfaldens dag besökt skogsbolagets SCA:s möte i skogen utanför Sundsvall med sina investerare och berättat för dem hur SCA avverkar skogar med höga naturvärden och kränker samernas rättigheter. Em talade också om att biologisk mångfald och klimat hör ihop.

Poeten Jonas Gren. Foto: Pär Wetterrot

Poeten Jonas Gren läste dedikerat dikten ”Överallt ska jag vara i centrum” som inleddes med ”När jag blir stor” utifrån politikers bilder av framtiden.

Se Jonas Gren läsa sin dikt här.

Leo Calandrella Rudberg från Fältbiologerna var sist ut av talarna och avslutade med:

”Vi i Fältbiologerna – Sveriges största miljöorganisation för barn och unga – vägrar växa upp på en döende planet. Vi kräver en radikalt annorlunda politik, byggd på ett annat ekonomiska system – ett system där arters överlevnad, människors hälsa och långsiktig hållbarhet prioriteras över snäv, materiell tillväxt. Skogslagstiftningen måste prioritera arter över avkastning och system införas så att de många brotten faktiskt bekämpas. Jordbrukspolitiken måste reformeras för att prioritera matsuveränitet, hållbarhet och en levande landsbygd. Sverige måste följa sina internationella åtaganden och skydda mycket mer natur – inklusive produktiv skog. Jakten på hotade arter som varg måste begränsas till de mycket få fall då rovdjuret utgör en genuin fara för människor. Fosill bränsleutvinning måste förbjudas, offentliga fossila investeringar divesteras till förmån för investeringar i förnybart, köttskatt och andra klimatskatter måste införas och satsningarna på naturskydd, kollektiva färdmedel och miljön i stort måste öka. Och när människor flyr från miljöproblem vi orsakat måste självklart Sverige ta emot dem och ge dem en fristad här.

Dessa radikala åtgärder ligger långt från dagens politik – men de är både nödvändiga och genomförbara. Vi i miljörörelsen har åstadkommit många segrar genom åren. Vi vet att en annan värld är möjlig. Vi kämpar varje dag för att förverkliga den. Och vi kommer att lyckas – tillsammans. Kampen fortsätter.”

Foto: Anton Björkman.

Konferencier Samuel Jarrick. Foto: Anton Björkman.

Konferenciern Samuel Jarrick, operasångare och talesperson för Klimataktion, tog ton och avslutade manifestationen med allsång av ”Änglamark”.

Följande organisationer stödjer manifestationen för biologisk mångfald:

Skydda SkogenKlimataktionGreenpeaceNaturskyddsföreningen (riks), Jordens Vänner, Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen i Stockholms län, Framtiden i våra händer, Skiftet, Sveriges Entomologiska Förening, Mossornas Vänner, Svensk Lichenologisk Förening, Svenska Botaniska Föreningen, Sveriges Mykologiska Förening, Stockholms Svampvänner, Stockholms Ornitologiska Förening, PUSH SverigeEnd Ecocide SwedenLodyn och Omställningsnätverket.