Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Skog och biologisk mångfald, klimatet, vatten, ekonomi, skyddad skog.....

Läs mer

Mångbruk i skogen

En levande skog är grunden för en myriad av möjligheter till mångbruk om den förvaltas inom ekosystemens gränser.

Läs mer

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

I en nordostvänd brant slänt på Högberget i Sollefteå komun ligger en äldre barrnaturskog. I den växer också många sälgar, aspar och björkar. Den del av naturskogen som är kvar är livsmiljö för 15 rödlistade arter. Sedan år 2003 är en femtedel av den nedhuggna skogen i Sverige skog som aldrig tidigare avverkats, enligt en

Den avverkningsanmälda skogen som Sveaskog planerar att börja avverka. Foto: Sebastian Kirppu.

Akut avverkningshotad skog i Arjeplog

Igår var Sveaskog i färd med att börja avverka en värdefull tallnaturskog nordväst om Långvikberget i Västra Kikkejaure sameby i Arjeplogs kommun. Två representanter från samebyn lyckades få maskinförarna att tillfälligt bryta avverkningen.  Den avverkningsanmälda skogen vid Långvikberget är över 50 hektar stor. Västra Kikkejaure sameby är emot avverkningen och deltog på ett samråd år

Äganderätt och samhällsintresse

Den febriga debatten om skogen fortsätter och når nya höjder när t.ex. miljöorganisationer angrips av ledarskribenter i SvD eller att talerätt enligt Århuskonventionen föreslås minskas. Ivern att avverka skog börjar alltmer likna hetsen i en guldrush. Ägandets rättigheter används som argument för att få göra vad man vill med marken. Äganderättigheter har historiskt funnits mer

Fallebo naturskog i Oskarshamns kommun avverkad

Fallebo naturskog på drygt 3 ha, var ett omtyckt utflyktsmål med en mängd fridlysta arter. Flera miljöorganisationer sa nej till kommunens Tekniska nämnds planer på att hugga ner skogen för att få pengar till kommunen. Miljöorganisationerna föreslog att skogen i stället skulle bli kommunalt naturreservat för friluftsliv och rekreation och ett fortsatt naturligt bullerskydd mot

Stiftelsen Tyrestaskogen avverkar i Tyresta naturreservat

Stiftelsen Tyrestaskogen har avverkat i Tyresta naturreservat igen. Både gamla tallar och granar avverkades vid Kustleden tidigare under hösten och Stiftelsen fortsätter att avverka och gallra. En ny ändring i skötselplanen tillåter frihuggning kring tallar i områden som tidigare helt undantagits från skötsel. – De skadar naturvärdena, säger Kristina Bäck, medlem i Skydda Skogen. Tidigare i höst