Skydda skogen - nu!

Skogen är vårt största landbaserade ekosystem. Naturliga skogar lagrar stora mängder kol och påverkar klimatet, renar luften vi andas, är en del i vattnets kretslopp, är livsmiljö för en myriad av arter, och är grunden för en lång rad andra ekologiska funktioner vi alla är beroende av!

Vad är en skog?

Är det bara en samling träd?
Eller finns där något mer?

Läs mer

Snabbfakta om skog

Biologisk mångfald i skogen, klimatet, vatten, ekonomi, och skyddad skog.

Läs mer

Föreningens aktiviteter

Läs allt om kurser, möten och våra andra aktiviteter.

Läs mer

Stoppa skövlingen av värdefulla, skyddade naturskogar i Rumänien!

Skogar med mycket höga naturvärden avverkas i skyddade Natura 2000-områden i Rumänien. Detta trots att flera miljöorganisationer larmade EU-kommissionen om detta för redan fyra år sedan. Nu kräver flera miljöorganisationer, bland annat Skydda Skogen, att EU stoppar avverkningarna och att Rumänien ställs inför EU-domstolen. Skogarna är globalt viktiga- för sina kolsänkor och för sin biologiska

Stor anledning till oro gällande den nya skogsutredningen

I veckan presenterade regeringen en ny utredning om skogen. Det som sades på en presskonferens om den är mycket oroande för både klimat och biologisk mångfald: Regeringen vill ha ökad produktion och aktivt skogsbruk- alltså ökad avverkning. EU ska inte få lägga sig i Sveriges skogspolitik och regelförändringar som t ex ”egenkontroll,” istället för avverkningsanmälningar.

Naturskog med sällsynt skalbagge avverkningsanmäld i Ragunda kommun.

Naturskyddsföreningen Jämtland – Härjedalen har överklagat till Mark- och Miljödomstolen i Östersund, eftersom Skogsstyrelsen inte vidtagit några åtgärder för att bevara den djupsvarta brunbaggens livsmiljöer vid Soteberget. I skogen, som SCA tänker avverka, lever också 45 andra naturvårdsarter, fridlysta och rödlistade. Naturvårdsarter i den avverkningsanmälda skogen vid Sotenäsberget. Där det är lila växer orkidén knärot.

Varmt välkommen till Skydda Skogens årsmöte 8-10 mars, på Lindsbergs kursgård utanför Falun!

Årsmötet är föreningens demokratiska knutpunkt, där medlemmarna samlas, planerar årets verksamhet och väljer ny styrelse. Kom dit, träffa likasinnade, och inspireras! Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet inom föreningen eller vara expert på skog. Under 2023 har föreningen har bland annat debatterat skog i media, inventerat skog, drivit ärenden i domstol, och lanserat skogsmonitor.se.

SCA får sitt FSC-certifikat förlängt trots alla överträdelser

Skogsbolaget SCA har FSC-certifikat som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Nyligen skickade Skydda Skogen 90 exempel på SCA:s överträdelser mot FSC-kriterierna till FSC och till bolagets certifierare DNV, som utför SCA:s certifiering. De 90 exemplen visar hur SCA har avverkat och planerar avverka skogar med höga naturvärden. Det är skogar som certifierade bolag och markägare