Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 24. Norna

Norna är Skydda Skogens särskilda blomma, foto: Björn Mildh

Nornan, calypso bulbosa, är Skydda Skogens särskilda blomma. Du ser den i vår logotyp och på vår hemsida. Nornan är en liten, vackert rosafärgad orkidé som växer sällsynt på kalkhaltig fuktig mark i nordliga gammelgranskogar. Det är just sådana skogar som vår förening värnar om. Vi hoppas att nornan ska hjälpa och inspirera oss att skydda, inte bara dessa skogar utan hela skogens liv och dess ännu oupptäckta hemligheter.

Nornan har sitt namn efter nornorna, de tre ödesgudinnorna i gammalnordisk religion. De bor vid världsträdet Yggdrasils fot, där de spinner de ödets trådar som styr världars och människors liv. Även från dessa allvarsamma damer hoppas vi på vänligt bemötande och uppmuntran i vårt arbete.

Nornor tål inte avverkning, foto: Privat

Nornan är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt Artskyddsförordningen. I Artfakta står det att ”nornan är känslig för alla större ingrepp i sin miljö och överlever därför vanligtvis inte slutavverkning. Den klarar inte den uttorkning av markens ytskikt som slutavverkning medför och inte heller kvarlämnande av större mängd hyggesavfall. Körning med skogsmaskiner eller markberedning på själva växtplatsen torde också slå ut växten”.  

Nornan har också decimerats av sjö- och älvregleringar. Många tidigare växtplatser i barrskogsmarker närmast älvarna är nu försvunna.