Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter: 24. Norna

Nornan, calypso bulbosa, är Skydda Skogens särskilda blomma. Du ser den i vår logotyp och på vår hemsida. Nornan är en liten, vackert rosafärgad orkidé som växer sällsynt på kalkhaltig fuktig mark i nordliga gammelgranskogar. Det är just sådana skogar som vår förening värnar om. Vi hoppas att nornan ska hjälpa och inspirera oss att

SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka en naturskog med höga naturvärden vid Svarttjärnåsen i Ånge kommun. I skogen finns rödlistade arter på varenda kvadratmeter. Nu har Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickat in ett FSC-klagomål för andra gången. Om SCA avverkar skogen är det ett brott mot FSC-certifieringens kriterier och mot Artskyddsförordningen. Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp uppmärksammade

SVT Nyheter: Rödlistade arter och spår av tretåig hackspett i Storsjö

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet fjällnära skogsmiljöer med höga naturvärden i Ljungdalen och Storsjö i Härjedalen. Forskningsresan arrangeras varje år av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.  I klippet i SVT Nyheter intervjuas Mara Danvind från Naturskyddsföreningen om några av de artfynd som de har gjort under Forskningsresan i en skog som ägs

SVT Aktuellt: Kritik mot Sveaskog avverkning

En rad olika naturvårdsorganisationer är besvikna på det statliga skogsbolaget Sveaskog som de menar tar för lite miljöhänsyn och avverkar gamla skogar. Sveaskog vill avverka en skog väster om Arvidsjaur trots kritik. Leif Lundberg från från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tar med SVT Aktuellt till Bientie, en naturskog i samernas renbetesmarker, som Sveaskog vill avverka.