SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka en naturskog med höga naturvärden vid Svarttjärnåsen i Ånge kommun. I skogen finns rödlistade arter på varenda kvadratmeter. Nu har Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp skickat in ett FSC-klagomål för andra gången. Om SCA avverkar skogen är det ett brott mot FSC-certifieringens kriterier och mot Artskyddsförordningen. Skydda Skogen och Jämtlands skogsgrupp uppmärksammade

SVT Nyheter: Rödlistade arter och spår av tretåig hackspett i Storsjö

Under den här veckan undersöker ett femtiotal personer från hela landet fjällnära skogsmiljöer med höga naturvärden i Ljungdalen och Storsjö i Härjedalen. Forskningsresan arrangeras varje år av Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.  I klippet i SVT Nyheter intervjuas Mara Danvind från Naturskyddsföreningen om några av de artfynd som de har gjort under Forskningsresan i en skog som ägs

SVT Aktuellt: Kritik mot Sveaskog avverkning

En rad olika naturvårdsorganisationer är besvikna på det statliga skogsbolaget Sveaskog som de menar tar för lite miljöhänsyn och avverkar gamla skogar. Sveaskog vill avverka en skog väster om Arvidsjaur trots kritik. Leif Lundberg från från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tar med SVT Aktuellt till Bientie, en naturskog i samernas renbetesmarker, som Sveaskog vill avverka.

Produktionshöjande åtgärder för skogsbruket sågas av Skydda Skogen

Plantering. Foto: Kaffe via Pixabay En rapport som tar upp åtgärder som kan öka skogstillväxten på produktiv skogsmark i Sverige har precis släppts av Skogsstyrelsen. Men de flesta åtgärder som tas upp är tyvärr sådana som inte främjar den biologiska mångfalden, klimatet eller skogens hotade arter. Det handlar bland annat om ökad dikesrensning, ökad kvävegödsling,