Några höjdpunkter från skogsåret 2023!

Under 2023 har flera medlemmar i Skydda Skogen varit aktiva vilket gett fina resultat, oftast i samarbete med andra föreningar och eldsjälar. Några höjdpunkter tar vi upp här som upprop, kamp för olika skogar och demonstrationer men det finns många fler händelser som skett under året, t ex Forskningsresan och olika kurser och möten. Skydda