Debatt i SvD: Rasera inte arbetet med skydd av naturskog

Svenska Dagbladet 2022-09-09 Fem partier i riksdagen arbetar nu för målet att nedmontera de viktigaste verktygen för bevarande av återstående, relativt orörda skogar. Det skriver företrädare för Skydda Skogen. Förutsättningarna för att skydda Sveriges – och delvis Europas – hotade naturskogar står inför en dramatisk försämring. Ansvariga för detta är C, M, KD, SD och