Seminarium om våtmarker 13-14 april, Högsby

Dags för ett nytt kunskapsseminarium på Staby Gårdshotell utanför Högsby, Småland. Den här gången är temat Alsterån och Hornsöområdets våtmarker. Stora delar av områdets skogar dikades ut under början av 1900-talet. Därför kunde en rapport nyligen peka ut närmare hundra områden med god ekologisk potential för att återvätas. Program och priser för medverkan på hela eller delar