talltita, svart och vit, nära hotad art

Naturvårdsverket stöder överklagan mot avverkning i naturreservat pga granbarkborre

Tjust Fågelklubb överklagade, med stöd av Miljöbalken och Artskyddsförordningen ett tillägg till länstyrelsen i Kalmar läns skötselplaner för naturreservat. Enligt detta överklagade tillägg får träd “fällas och barkas inom hela reservatet”, om det finns “granbarkborre eller andra organismer som kan orsaka större samtida träddöd”. Naturvårdsverket har nu uttalat sig i ärendet och stöder Tjust Fågelklubbs