EU:s miljöutskott röstade ja till urvattnad restaurerings­lag

I slutet av november röstade EU:s miljöutskott med majoritet ja till en lag om restaurering av EU:s natur. Restaureringsförslaget gav till en början hopp. Men sen har industrier och konservativa politiker motarbetat förslaget. Nu är lagen långt ifrån tillräcklig för att rädda den biologiska mångfalden. Tyvärr har Sverige stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att