Hammarbyskogen exploateras efter tio år av protester, trots fridlysta fladdermöss och gamla träd

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt den akut hotade Hammarbyskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd. Hammarbyskogen är en grön kil och spridningsväg för arter mellan Årstaskogens naturreservat och Nacka naturreservat.  Trots protester har Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) spärrat av skogen och huggit ned gamla träd. SVOA bygger en ”provisorisk” arbetstunnel