New Report: Unique natural forest belt at risk

One of the EU’s few remaining old-growth montane forest areas, in the north of Sweden, is at risk. It covers a stretch of 950 km of which many parts are still unprotected. The annual number of applications for permits for final felling in the Swedish montane forest increased by almost 400 % last year. In

Ny rapport: Vår unika fjällnära skog är hotad

I en ny rapport FORESTRY AT THE EDGE som publiceras av Skydda Skogen idag framgår återigen vikten av att bevara den fjällnära skogen. Forskare har påpekat att detta område är viktigt att bevara för att förhindra förlust av biologisk mångfald och mildra klimatförändringarna. Samtidigt har antalet ansökningar om tillstånd för slutavverkning i den fjällnära skogen