Skogsgrupp hittar hundratals knärot i Kyrkans avverkningsanmälda skog- blir svårt att avverka nu

I helgen hade Skydda Skogens nya lokalgrupp i Eskilstuna kommun sin första träff och var ute och inventerade skog som Strängnäs Stift avverkningsanmält vid Tandersten. Skogsgruppen hittade över ett tiotal nya knärotslokaler i avverkningsanmälan vilket kommer att försvåra avverkningen. Avverkningsanmälan är på 6,8 hektar och skogen kan en beskriva som fuktig granskog med inblandning av