Skydda Skogen hade inventeringskurs i den oskyddade Högstaskogen i Haninge

I helgen hade Skydda Skogen en inventering för de som var intresserade i Högstaskogen, en oskyddad skog i Haninge kommun. Vi kom inte långt in i skogen förrän alla stannade för att se närmare på ullticka (NT), granticka (NT) och signalarterna kattfotslav, vedticka och grönpyrola. Skogen är en naturskog som består delvis av gamla granar