Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden, tack vare ideell kamp

Ideella miljökämpar har fått igenom inhibition, dvs tillfälligt avverkningsstopp i avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Under tiden har en överklagan mot avverkningsanmälan skickats in. Markägarna har tidigare tackat nej till naturreservatsbildning och Skogsstyrelsen har godkänt planerad avverkning med vissa inskränkningar. Detta trots att det lever flera rödlistade