Vad ska regeringen göra åt Skogsstyrelsen som tar bort miljömålet i lagen?

Skydda Skogen ställer sex frågor till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, miljöminister Annika Strandhäll och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg gällande Skogsstyrelsen och dess generaldirektörs agerande och beslut. Detta är andra gången Skydda Skogen mailar regeringen om detta: 1. Trixande i rapport med påstått uppnått mål för miljöhänsyn i skogsbruket   2. Hindrar och motarbetar miljöorganisationers överklaganderätt   3. Ca 55 000 hektar nyckelbiotoper avverkades