Länsstyrelsen polisanmäler kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat efter att ideella naturvårdare legat på

Skydda Skogen har tidigare uppmärksammat att Stiftelsen Tyrestaskogen har fällt många gamla träd i Tyresta naturreservat och kritiserat Stiftelsen Tyrestaskogens skötselåtgärder i reservatet. Nu har Länsstyrelsen Gotland polisanmält Stiftelsen Tyrestaskogen som utfört avverkningar i reservatet. Medlemmar från Skydda skogen, Rädda Tyresta och Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har skickat in skrivelser i protest mot