Fullbokade: Två kurser i skogsekologi och inventering, grundkurs 17-19/5 och fördjupning 20-22/9 2024 på Lindsbergs kursgård, Dalarna

Grundkurs i skogsekologi och inventering 17-19/5 2024– fullbokad! Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar. Endast några procent av den produktiva skogsmarken har idag ett formellt skydd. Den riktigt gamla skogen, som utgör habitat för en stor mängd arter, blir alltmer fragmenterad. Inte sällan