Grundkurs i skogsekologi och inventering 17-19/5 2024fullbokad!

Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar.

Endast några procent av den produktiva skogsmarken har idag ett formellt skydd. Den riktigt gamla skogen, som utgör habitat för en stor mängd arter, blir alltmer fragmenterad. Inte sällan står ekonomi mot den biologiska mångfalden, trots att Sverige har internationella överenskommelser om skydd för biologisk mångfald att förhålla sig till. De svenska tillsynsmyndigheterna har inte verktyg eller resurser för att stå emot skogsbranschens rovdrift. Den ideella naturvården behövs, genom att fler är ute i skog och mark, gör inventeringar, rapporterar till artportalen mm.

Du är välkommen till Lindsberg på fredagen mellan 16-17. Kl 17 har vi introduktion och kl 18 serveras middag. Kl 19-21 för vi en översikt av läget i skogen, då Sebastian Kirppu och Helena Björnström ger en föreläsning som innehåller lite skogshistoria, en del om nuläget och vad som behöver göras framgent.

Lördagen ägnas åt grunderna i inventering, genom att vi besöker två olika skogsmiljöer, där vi träffar flera kunniga ledare/inventerare. Sebastian och Helena kommer också att visa hur fynden efter en dag iskogen kan sammanställas till en enkel rapport, som i sin tur kan användas i kommunikation med myndigheter och andra.

På söndag kommer vi att uppleva en riktigt vacker gammelskog. Vi åker iväg en god bit från Falun, och tillbringar dagen i en inspirerande miljö. Helgen avslutas i skogen.

Kursledare: Sebastian Kirppu och Helena Björnström

Inventerare: Sebastian Kirppu, Helena Björnström, Bo Karlstens m fl

Pris inkl kursavgift, kost och logi:

Enkelrum – 1200 kr (begränsat antal rum).

Dubbelrum – 1100 kr (begränsat antal rum)

Flerbäddsrum – 1000 kr

Ej övernattning – 1000 kr

Det tillkommer en kostnad för resor under helgen, som betalas direkt till den som kör bilen. Vi samåker så långt det är möjligt.

Anmäl dig via den här länkenhttps://forms.gle/d95rGkXsVAshQRg48 

Vid övriga frågor, skriv till Lisa Olsonlivochrorelse@gmail.com

Här kan du läsa om Kursgården Lindsberg

Läs mer om föreningen Skydda Skogen

Sebastian Kirppu, en av kursledarna. Foto: Privat

Inventeringskurs- fördjupning 20-22 sept 2024- fullbokad!

Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar, tillsammans med erfarna inventerare. Helgen är tänkt att vara en fördjupning kring inventering och artkunskap, och vänder sig därför i första hand till dig som har en viss vana av inventering och/eller en hyfsat god artkunskap kring de vanligare och mer lättidentifierade naturvårdsarterna i skogsmiljö; tex garnlav, ullticka, vedticka, vedtrappmossa, dropptaggsvamp och kolflarnlavarna. Vi tar nu nästa steg!

Helgen inleds på fredag kväll med introduktion och föreläsning. Både lördag och söndag kommer att vara ute i fält.

Preliminärt program

Fredag: Ankomst kl 16-17, samling kl 17 med introduktion/presentation och middag kl 18. Kl 19-21 Föreläsning med bilder på arter och miljöer samt genomgång av hur man kan lägga upp en inventeringsrapport.

Lördag: Frukost och sen fältdag med artkunskap och naturvärdesbedömning av skog och genomgång av vilka substrat som är viktiga att lägga tid på för att leta arter. Lunch i fält, och fortsatt fältdag. Middag på Lindsbergs kursgård och samkväm på kvällen.

Söndag: Frukost och sen fortsatt artkunskap, naturmiljö och substrat i fält på fm. Lunch ute och fortsatt arbete i fält. Vi avrundar och sammanfattar helgen med fika. Kursen avslutas i skogen senast kl 16.

Ledare: Sebastian Kirppu, Helena Björnström, Bo Karlstens m.fl.

Pris: Det tillkommer en kostnad för resor under helgen, som betalas direkt till den som kör bilen. Vi samåker så långt det är möjligt.

Enkelrum – 1200 kr (begränsat antal rum)

Dubbelrum – 1100 kr (begränsat antal rum)

Flerbäddsrum – 1000 kr

Ej övernattning – 1000 kr

Anmäl dig via den här länkenhttps://forms.gle/9Ya9XTKPuZc2mUw68

Vid övriga frågor, skriv till Lisa Olsonlivochrorelse@gmail.com

Här kan du läsa om Kursgården Lindsberg

Läs mer om föreningen Skydda Skogen