Fullbokade: Två kurser i skogsekologi och inventering, grundkurs 17-19/5 och fördjupning 20-22/9 2024 på Lindsbergs kursgård, Dalarna

Grundkurs i skogsekologi och inventering 17-19/5 2024– fullbokad! Lindsbergs kursgård och Skydda skogen erbjuder en helgkurs som innehåller mycket praktik och vistelse ute i olika skogar. Endast några procent av den produktiva skogsmarken har idag ett formellt skydd. Den riktigt gamla skogen, som utgör habitat för en stor mängd arter, blir alltmer fragmenterad. Inte sällan

SCA vill avverka vid Vargtjärnen igen- trots kännedom om mycket höga naturvärden

SCA har återigen avverkningsanmält skog i ett område på över 200 hektar med mycket höga naturvärden vid Vargtjärnen i Västernorrrlands län. Detta trots att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen har begärt att SCA inte ska avverka där. Avverkningen ska ske med ”förstärkt hänsyn” men är ändå oacceptabel. I skogen finns 38 rödlistade arter, varav flera med risk

Forskningsresan 2023: Hotade skogar med höga naturvärden i östra Jämtland måste skyddas!

Fyra hotade skogsområden med höga naturvärden i gränstrakterna mellan Jämtland och Västernorrland undersöktes i somras under Forskningsresan till Naturvårdens Utmarker. Deltagarna fann över 3500 fynd av naturvårdsarter, dvs arter som indikerar höga naturvärden eller är hotade arter, delvis i avverkningsplanerad skog. ”Om Länsstyrelsen inte skyddar dessa områden är den sannolika följden att skogarna slutavverkas”, står

Skydda Skogens kalender, 22: Engagera dig för att skydda skog!

Det finns flera grupper runt om i landet som försöker skydda olika hotade skogar.  Om du vill engagera dig ideellt finns flera möjligheter. Här listar vi några, det kan vara en skogsgrupp i Naturskyddsföreningen eller en fristående grupp. Flera av grupperna är fokuserade på att rädda en specifik skog i sin närhet och kommunicerar via

Skydda Skogens kalender, 19: De gamla tallarna i Porovaaras sluttning blir kvar!

Marie Persson, ordförande i Naturskyddsföreningen i Övertorneå, berättar om en avverkningsanmäld skog med höga naturvärden som markägaren nu låter stå kvar. Det är tack vare Naturskyddsföreningens ideella inventering och brev om begäran om artskyddsutredning till Skogsstyrelsen. I juni anmälde en markägare i Övertorneå kommun att han skulle avverka en skog på 18,7 hektar vid Liikamaa.