Utbildningshelg i fält: Naturvärdesbedömning, artkunskap och läsa skogens biologi 1-2 april i Haninge

Våra sista orörda skogar avverkas i snabb takt. Bara i Haninge finns över 180 skogsområden som skogsbolag anmält för avverkning hos Skogsstyrelsen. Vill du vara med och rädda fler skogar? Då är denna utbildningshelg för dig. Arr: Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap (BHSSK). Anmäl ditt deltagande till Mattias Bernhardsson: mattias.bernhardsson.haninge@gmail.com.  Max 25 deltagare. Kursledare:

Förra årets Forskningsresa ägde rum i skogarna kring Torpshammar, Västernorrlands län. Här inventeras en avverkningsanmäld örtrik naturskog av engagerade deltagare. Foto: Helena Björnström.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker v. 30, juli 2023 Jämtland-Västernorrland 

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker fortsätter! Årets upplaga går av stapeln i gränstrakterna mellan Jämtlands län och Västernorrlands län under v. 30 (24/7 – 29/7). Boka in datumen redan idag! Anmälningen öppnar 31 mars. Du är då välkommen att anmäla dig. Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller, därefter reservlista.  Exakta var vi kommer

Skydda Skogen hade inventeringskurs i den oskyddade Högstaskogen i Haninge

I helgen hade Skydda Skogen en inventering för de som var intresserade i Högstaskogen, en oskyddad skog i Haninge kommun. Vi kom inte långt in i skogen förrän alla stannade för att se närmare på ullticka (NT), granticka (NT) och signalarterna kattfotslav, vedticka och grönpyrola. Skogen är en naturskog som består delvis av gamla granar

Skydda Skogen inventerar hotad skog på Ornö: Hela skogen är skyddsvärd

I dagarna har medlemmar i Skydda Skogen tillsammans med Ornöbor inventerat hotad skog på mellersta Ornö i Stockholms skärgård. Skogen är inte avverkningsanmäld men en skogsbilväg har dragits in i en oskyddad naturskog vilket med stor sannolikhet betyder att markägaren tänker avverka. I november inventerades halva skogen och nu inventerades resten. Vi kom fram till

Skydda Skogens kalender med hotade skogslevande arter 2022: Barrviolspindling

Skydda Skogen presenterar varje dag fram till jul en hotad skogslevande art. Barrviolspindling (Cortinarius harcynicus) är en rödlistad svamp som är nära hotad (NT) och relativt sällsynt. Den tycks försvinna efter slutavverkning, markberedning och plantering.  Gödsling av skogsmark är ett direkt hot. Barrviolspindling bildar mykorrhiza med granar. Den indikerar örtrika granskogar med höga naturvärden. Områdesskydd