Remissvar från Skydda Skogen om förslag till riksintressen för vindbruk

Vindkraft får inte ställas mot biologisk mångfald Bruna Bergen gammelskog i sydöstra Örebro län. Foto: Skydda Skogen 2011   Föreningen Skydda Skogen riktar i ett remissvar stark kritik mot Energimyndighetens förslag om att utpeka ett stort antal naturskyddade områden som riksintressen för vindbruk. Föreningen Skydda Skogen ser vindkraft som en viktig del i omställningen till

sverigesradio.se: Svensk natur är ett lockbete för många turister som besöker Sverige

”En hel del små företag lever på att guida besökare och arrangera turer i skog och mark. Men de äger sällan skogen de är beroende av. Och inte ens med staten som skogsägare kan ett reservat vara säkert från att avverkas. Mikael Nilsson bedriver naturturism i byn Kloten, dit kommer gäster som vill paddla, vandra