Den fridlysta och sårbara bomburklan (VU). Foto: Bengt Oldhammer.

Mellanskog planerar avverka skog med bombmurkla – en globalt hotad art

Mellanskog planerar att avverka en gran- och tallskog med den sårbara bombmurklan (VU) vid Ångvasslan norr om Skattungbyn i Dalarna. Flera rödlistade arter och signalarter har hittats i skogen. Nu begär Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa att Länsstyrelsen skyddar området och binder ihop det med det närliggande naturreservatet Långtjärn.   Skogen vid Ångvasslan, som rinner från