Ekosystemtjänster som skogen bidrar med.

En hälsning till Ulf Kristersson om skogens alla värden

Troligen får Sverige en ny regering under ledning av Ulf Kristersson (M). Det är givetvis mycket att stå i för en ny regering. Och arkivet på regeringskansliet är stort. Därför vill vi nu bidra med att från 2014 lyfta upp denna bild över ekosystemtjänster. Bilden kom till under regeringen Reinfeldt (M), vilket suggererar att innehållet