Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

En hälsning till Ulf Kristersson om skogens alla värden

Troligen får Sverige en ny regering under ledning av Ulf Kristersson (M). Det är givetvis mycket att stå i för en ny regering. Och arkivet på regeringskansliet är stort. Därför vill vi nu bidra med att från 2014 lyfta upp denna bild över ekosystemtjänster.

En bild över ekosystemtjänster som skogen bistår med. Utöver det har alla organismer ett eget värde också som vi inte kan bortse ifrån.

Bilden kom till under regeringen Reinfeldt (M), vilket suggererar att innehållet borde falla i god jord även hos den tillträdande statsministern. Vi ser fram emot snabba beslut från regeringen för att värna båda skogens egna värden och de ekosystemtjänster vi är beroende utav.

Läs mer på miljödepartmentets hemsida.