Norrbyskogen i Haninge skulle bli naturreservat men exploateras nu istället

Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Norrbyskogen, en oskyddad tätortsnära naturskog på 80 hektar nära Drevviken och Tyresta naturreservat i Haninge kommun, Stockholm. Kommunen lovade att göra naturreservat av Norrbyskogen redan på 80-talet men det har inte blivit av.  Förra året byggde markägaren Turbinen Entreprenad AB en skogsbilväg in i skogen och Stora Enso har sedan