Den rödlistade grantickan är klassad som nära hotad (NT) och växer på död granved främst i gamla grannaturskogar. Foto: Privat.

Höstmöte i Örnsköldsvik

Den 10-12 november är det höstmöte för Skydda skogen på Sommarhemmet utanför Örnsköldsvik. Varmt välkomna! Om du inte redan är medlem i föreningen kan du bli det här. Vi samlas för att träffa andra som är engagerade i skogsfrågan, och programmet utformar vi tillsammans: det kan bli föreläsningar, diskussioner, workshops, exkursioner, etc. I anmälan kan du