Den avverkningsanmälda sjön ligger vid sjön Onkijärvi i Övertorneå kommun. På bilden syns grillstugan och badbryggan på andra sidan vattnet, där ytterligare en grillplats finns. Foto: Marie Persson.

Skogsstyrelsen tillåter avverkning av gammelskog i Tornedalen 

Skogsstyrelsen ger grönt ljus för avverkning av en skog med både höga naturvärden och sociala värden söder om Övertorneå. Trots fynd av 20 naturvårdsarter planerar det PEFC-certifierade skogsbolaget Stenvalls Trä att utföra avverkningen. Den avverkningsanmälda skogen ligger vid sjön Onkijärvi 5 km söder om Övertorneå. Skogen är på 6,4 hektar och har aldrig tidigare kalavverkats.