Skydda Skogen mailar riksdagsledamöter om akuta krav

Denna vecka har Skydda Skogen mailat alla riksdagsledamöter gällande skogsutredningens 50 förslag. Föreningen vill påminna om att 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare ställde flera akuta krav i ett upprop till regeringen för redan ett år sedan. Kraven kvarstår fortfarande och har inte uppfyllts, bland annat att nyckelbiotoper ska fortsätta att registreras, att Sveaskog ges