Politikerna på Sveriges Riksdag har fått mail om akuta krav från 70 organisationer redan förra året. Men inget krav är ännu uppfyllt. Foto: Wikimedia Commons

Denna vecka har Skydda Skogen mailat alla riksdagsledamöter gällande skogsutredningens 50 förslag. Föreningen vill påminna om att 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare ställde flera akuta krav i ett upprop till regeringen för redan ett år sedan. Kraven kvarstår fortfarande och har inte uppfyllts, bland annat att nyckelbiotoper ska fortsätta att registreras, att Sveaskog ges ändrade ägardirektiv och att avverkning stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden.

Här är Skydda Skogens brev till riksdagsledamöterna:

”Hej,

Den 14 januari 2021 samlas miljö- och jordbruksutskottet för att diskutera vad man ska göra med skogsutredningens 50 förslag.

Vi vill påminna om de akuta uppropskrav som 70 organisationer från 25 länder och 30 forskare skickade till er riksdagsledamöter i februari 2020 om att:

– Nyckelbiotoper fortsätter att registreras i samband med inkommande avverkningsanmälningar

– Skogsbruksåtgärder stoppas omgående i alla skogar med höga naturvärden i hela Sverige.

– Sveaskog ges ändrade ägardirektiv med sänkta avkastningskrav.

– Anslaget till skydd av skog höjs till 5 miljarder kronor per år, med start under denna mandatperiod.

– Kalavverkningar fasas ut och ersätts med hyggesfritt skogsbruk i skogar utan höga naturvärden.

– Skogsutredningen måste skickas ut på remiss – det är en viktig demokratifråga.

Vi har många fler synpunkter men vi nöjer oss med att lyfta fram ovanstående just nu.

Det är dags att för er riksdagsledamöter att handla både kraftfullt, klokt och långsiktigt med tanke på att hoten mot biosfären med alla dess livsformer, inklusive oss, är så stort, att det är svårt att förstå även för välinformerade forskare.

Med vänliga hälsningar,

Elin Götmark, talesperson, Skydda Skogen”