Skydda Skogens kalender 7. Värdefull bokskog blir naturreservat

Hjärnarps Prästaskog i Ängelholms kommun i Skåne är en bokskog på 11 hektar med rödlistade arter. I november beslutade Ängelholms kommunstyrelse att skogen ska bli naturreservat. Området ligger precis intill motorvägen E6 och därför missar många skogen. Totalt har inventerare hittat tolv rödlistade arter, tio av dem har varit vedlevande insekter och en kan ses

Skydda Skogens kalender 6. Boktips: ”Skogen”av Anne Sverdrup Thygeson

Norska Anne Sverdrup Thygeson ger ut en ny bok: ”Skogen”. -Jag försöker lära ut att skogen är ett myllrande ekosystem av 25 000 arter. Något som är viktigt för vår kultur, vår ekonomi och också politiken, säger hon i en intervju på Natursidan. Anne Sverdrup Thygeson är professor i bevarandebiologi och har tidigare skrivit succéboken

EU:s miljöutskott röstade ja till urvattnad restaurerings­lag

I slutet av november röstade EU:s miljöutskott med majoritet ja till en lag om restaurering av EU:s natur. Restaureringsförslaget gav till en början hopp. Men sen har industrier och konservativa politiker motarbetat förslaget. Nu är lagen långt ifrån tillräcklig för att rädda den biologiska mångfalden. Tyvärr har Sverige stretat emot restaureringslagen länge. Detta trots att

Skydda Skogens kalender 5. Avverkning av ”Västlig taiga” stoppad av domstol!

Markägare som vill avverka skog vid Dals-Ed i Dalsland har fått nej från Mark- och miljödomstolen. Skogen består av Västlig taiga, en EU-naturtyp som Sverige är skyldig att bevara. I skogen häckar även den fridlysta tretåiga hackspetten vilket är ovanligt i Dalsland. Skogsstyrelsen har fått bakläxa! Det var Strömstads Naturskyddsförening som skickade in en överklagan

Skydda Skogens kalender 4. Skövlingen av Amazonas har minskat med minst en tredjedel

Skövlingen av Amazonas saktar in, enligt siffror från det brasilianska rymdinstitutet INPE. Från januari till juni i år, så skövlades totalt 2 649 kvadratkilometer av regnskog. Det omfattar en minskning på 33,6 procent om man jämför med de 3 988 kvadratkilometer som skövlades under de första sex månader förra året under den dåvarande presidenten Jair Bolsonaros styre. Läget är dock