Överklagan mot planerad avverkning i Risveden – fridlysta fåglar tål inte avverkning!

Nu har Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg skickat in en överklagan till Skogsstyrelsen mot en planerad avverkning av ytterligare en skog med höga naturvärden vid Angertuvan i Risveden, Västergötland. Skogen hyser de rödlistade och fridlysta skogsfåglarna spillkråka, mindre hackspett, duvhök och talltita och bedöms kunna hysa järpe och tretåig hackspett.  De tål inte avverkning. ”Vi yrkar att

Länsstyrelsen polisanmäler kritiserade skötselåtgärder i Tyresta naturreservat efter att ideella naturvårdare legat på

Skydda Skogen har tidigare uppmärksammat att Stiftelsen Tyrestaskogen har fällt många gamla träd i Tyresta naturreservat och kritiserat Stiftelsen Tyrestaskogens skötselåtgärder i reservatet. Nu har Länsstyrelsen Gotland polisanmält Stiftelsen Tyrestaskogen som utfört avverkningar i reservatet. Medlemmar från Skydda skogen, Rädda Tyresta och Bevara Haninges skogar, skärgård och kulturlandskap har skickat in skrivelser i protest mot

FSC-certifierade SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

FSC-certifierade skogsbolaget SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden vid Orrmyrarna i Sollefteå kommun: Ett miljöbrott, skriver Näsåkers skogsgrupp och Skogsvärn Skogsnäs i sitt FSC klagomål. I skogen fanns den rödlistade talltitan som inte tål avverkning, 1000-tals fridlysta och rödlistade knärotter och många rödlistade vedlevande svampar samt de rödlistade lavarna lunglav och garnlav. Näsåkers

Skydda Skogen var utanför Riksdagen med banderoll

Idag, fredag, var medlemmar från Skydda Skogen utanför Riksdagshuset i Stockholm med en Skydda Skogen-banderoll. Vi vill uppmärksamma att Sveriges skogspolitik medför förödande konsekvenser för den biologiska mångfalden och klimatet. Fridays for Future med Greta var som alltid på plats vid Mynttorget.   Att sluta avverka skog, återställa restaurera (återskapa) skogar samt gynna lövträd är en effektiv klimatlösning som är möjlig att

Tillfälligt avverkningsstopp i Risveden, tack vare ideell kamp

Ideella miljökämpar har fått igenom inhibition, dvs tillfälligt avverkningsstopp i avverkningsanmäld skog med höga naturvärden vid Björns Kvarn i Risveden, Ale kommun i Västergötland. Under tiden har en överklagan mot avverkningsanmälan skickats in. Markägarna har tidigare tackat nej till naturreservatsbildning och Skogsstyrelsen har godkänt planerad avverkning med vissa inskränkningar. Detta trots att det lever flera rödlistade