”Gör hela Löveråsfjället till naturreservat”

Cirka två mil NO om Strömstad i Bohuslän finns ett bergigt skogslandskap vid Löveråsfjället med höga naturvärden: Ett 800 hektar sammanhängande naturskogsområde, något som är ovanligt nu för tiden. Naturskyddsföreningen i Strömstad har skrivit ett naturreservatsförslag och även Skydda Skogen och Bohusläns skogsnätverk anser att hela området ska skyddas.  Svenska Kyrkan äger en stor del

90 exempel på hur SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden

Skydda Skogen har samlat 90 exempel på hur det FSC-certifierade skogsbolaget SCA systematiskt avverkningsanmäler och avverkar naturskogar med höga naturvärden, främst i Västernorrlands och Jämtlands län. Mörkertalet är dock stort och många fler skogar med höga naturvärden är avverkningsplanerade av SCA. Men det är inte bara SCA som gör så här, även alla andra stora FSC-certifierade skogsbolag

Mark och miljödomstolen ger Skogsstyrelsen bakläxa om gallring i Dalarna

Sveaskog började gallra i en naturskog vid Kallbäck i Hedemora kommun, Dalarna, där det lever skyddade och rödlistade arter som orkidén knärot, spillkråka och talltita, de skogslevande vedsvamparna ullticka och rynkskinn samt garnlav. Stjärnsunds Skogsgrupp som är en grupp i Naturskyddsföreningen i Dalarna, upptäckte detta och bad Skogsstyrelsen att utöva tillsyn. Skogsstyrelsen vägrade ingripa och

Ursula von der Leyen träffade bara skogsindustrins förespråkare

Skydda Skogen och Fridays for Future demonstrerade utanför Rosenbad idag eftersom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besökte Sverige. Hon träffade Ulf Kristersson, Finlands stadsminister Petteri Orpo och Stora Enso för att prata om skogsfrågor. Mötet ägde rum på grund av ett brev från Sveriges statsminister och Finlands premiärminister. I brevet uttrycker de oro för hur EU’s

SCA vill avverka vid Vargtjärnen igen- trots kännedom om mycket höga naturvärden

SCA har återigen avverkningsanmält skog i ett område på över 200 hektar med mycket höga naturvärden vid Vargtjärnen i Västernorrrlands län. Detta trots att Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen har begärt att SCA inte ska avverka där. Avverkningen ska ske med ”förstärkt hänsyn” men är ändå oacceptabel. I skogen finns 38 rödlistade arter, varav flera med risk