Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av höga naturvärden”

Livsmiljön för den starkt hotade fjärilen trolldruvemätare (EN), en skog som SCA avverkade. Foto: Privat

Onsdag 27 december kl 13-14 håller Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen en demonstration utanför SCA:s huvudkontor i Sundsvall. ”Vi samlas för att ge en röst åt alla skogslevande arter som hotas av SCA:s avverkningar av värdefulla naturskogar.” Det säger Maria Kuylenstierna från Skydda Skogen och initiativtagare till demonstrationen.

Listan är lång på alla skogar med höga naturvärden som det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar avverka eller redan har avverkat de senaste åren. I år avverkade SCA bland annat en kalkbarrskog vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun- trots att de fått information från Länsstyrelsen om att den starkt hotade trolldruvemätaren lever där. Maria Kuylenstierna säger:

-Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av skogar med höga naturvärden och viktiga livsmiljöer för en rad hotade arter. Det blir ett tal och vi kommer överräcka en bild på fjärilen med en text. Vi hoppas på att någon från SCA svarar på våra frågor och tar emot vår skrivelse och foto.

På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.
På vilket sätt har SCA utvecklat och bevarat trolldruvemätarens livsmiljö? SCA avverkade den äldre kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna i Ragunda kommun trots att de kände till förekomsten av den starkt hotade arten trolldruvemätare (EN). Foto: Privat.

SCA avverkade skog med starkt hotad fjäril, trots att de kände till att den levde där

Det var i början av året som SCA avverkade den skyddsvärda kalkbarrskogen vid Mörtsjöbodarna. En kalkbarrskog är en så kallad hänsynskrävande biotop och prioriterad skogstyp för formellt skydd. I den nu avverkade skogen fanns flera fynd av den starkt hotade trolldruvemätaren (EN). Fjärilen lever i äldre barrdominerade skogar med högörter och är knuten till kärlväxten trolldruva. Trolldruvemätare ingår i ett åtgärdsprogram för bevarande av arten och bedöms finnas på endast ca 25 lokaler i hela Sverige.  

Kontaktperson: Maria Kuylenstierna, medlem i Skydda Skogen, maria.kuylenstierna@gmail.com, tel. 070-274 99 89

Trolldruvemätaren (EN). Foto: Privat

Några artiklar med exempel på SCA:s avverkningar och avverkningsanmälningar senaste åren:

SCA avverkade kalkbarrskog trots kännedom om starkt hotad art

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90- tal naturvårdsarter

SCA planerar avverka skog med rikt fågelliv

SCA har avverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

SCA planerar att avverka skog med rödlistade arter:”Obegripligt!”

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

Flistersjöskogen i Ånge kommun – 140-årig tallskog avverkningsanmäld av SCA

Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen begär att SCA inte avverkar Vackerbackhöjden i Sundsvalls kommun

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården

SCA bryter mot FSC-kriterier – vill avverka över 40 hektar naturskog med rödlistade arter

SCA vill avverka naturskog med 26 rödlistade arter trots kännedom om skyddsvärdet

SCA vill avverka unik stavatallsskog i Jämtland, Skogsgruppen: ”Ofattbart”

SCA planerar att avverka en nyckelbiotop med 40 naturvårdsarter

Läs mer om trolldruvemätaren