Kurs i skogsjuridik 19-21/4, Lindsberg

Hur använder vi lagar och förordningar för att skydda skog? Skydda skogen och Kursgården Lindsberg, utanför Falun, bjuder in till en helgkurs om de olika regelverk som styr skogsbruket. Kursen riktar sig till skogsgrupper i landet som är aktiva i arbetet med att skydda skogar med höga naturvärden. Kursen ämnar ge deltagarna en bra bild