Goodyera repens, knärot, skyddad enligt Artskyddsförordningen.
Foto: Wikipedia Commons

Hur använder vi lagar och förordningar för att skydda skog? Skydda skogen och Kursgården Lindsberg, utanför Falun, bjuder in till en helgkurs om de olika regelverk som styr skogsbruket. Kursen riktar sig till skogsgrupper i landet som är aktiva i arbetet med att skydda skogar med höga naturvärden.

Kursen ämnar ge deltagarna en bra bild av de direktiv, lagar, förordningar samt certifieringssystem som
reglerar hur skogsbruk ska bedrivas och hur ansvaret för det ser ut. Kursen kommer att ge handfasta råd om vad man bör tänka på i kontakter med myndigheter och domstolar.

Det är viktigt att du som deltagare i kursen antingen redan har en del erfarenhet inom ämnet eller är väldigt sugen på att lära dig hur man gör. Avsikten med kursen är att fler ska kunna agera aktivt i de
här frågorna.

Ledare på kursen är Nils Hydén, kemist och biolog. Han har arbetat 32 år med miljölagstiftning varav 18 år som nationell miljöbrottsexpert inom Polisen. Expert i Artdatabankens rödlistekommitte för fjärilar
sedan 25 år, arbetar nu med Rödlistan 2025. Författare Nationalnyckeln, författare Åtgärdsprogram för hotade arter Trolldruvemätare.

Vi förbehåller oss rätten att fördela platser på ett sådant sätt att många olika skogsgrupper kan ta del av kursen.

Kursavgift: 1000-1200 kr beroende på rumstyp. Ej logi kostar 1000 kr.
Alla priser är inkl helpension.

Frågor: kan ställas till Lisa Olson på livochrorelse@gmail.com

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Välkommen med din anmälan!