Skydda Skogens kalender, 9: Domstol stoppar avverkning i skog med tretåig hackspett, talltita, spillkråka, lavskrika och tjäder

Statens Fastighetsverk planerade att avverka en skog med rödlistade och fridlysta fåglar i Vilhelmina kommun. Föreningen Birdlife Sverige fick rätt när de överklagade att Skogsstyrelsen hade godkänt avverkningen. Mark- och miljödomstolen upphäver beslutet och återförvisar målet till Skogsstyrelsen för fortsatt handläggning och beslut.  Vid en inventering i den avverkningsanmälda skogen som ligger på Malgomajlandet, fann