Flera rödlistade talltickor på den gamla tallen i hällmarksskogen som nu har avverkats av Södra Skogsägarna. Foto: Magnus Kasselstrand.

Avverkad hällmarkstallskog trots höga naturvärden

En gammal hällmarkstallskog med flertal fynd av den rödlistade och nära hotade talltickan i Gagersrum i Västerviks kommun har nyligen avverkats av Södra Skogsägarna. Avverkningen skedde trots att Tjust Fågelklubb informerade Skogsstyrelsen om skogens höga naturvärden och begärde att myndigheten skulle fatta beslut i enlighet med artskyddsförordningen.  Det var i slutet av november 2021 som Magnus