Domstol stoppade avverkning i skog med skyddade fåglar – Södra Skogsägarna avverkade ändå

I februari förra året stoppade Mark- och miljödomstolen i Växjö en avverkning vid Skutterstad, Blackstad i Västerviks kommun. Tjusts skogsgrupp hade uppmärksammat Skogsstyrelsen om skogens naturvärden- det fanns rödlistade och skyddade arter i skogen, bl a både talltita och järpe. Myndigheten avskrev då ärendet och Södra Skogsägarna drog tillbaka sin avverkningsanmälan. I juni i år