Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand och naturlig dynamik. I vilka skogliga ekosystem kalavverkar och forslar bränder, stormar eller insekter bort merparten av träden, för att sedan markbereda med skogsmaskiner och plantera granar från en plantskola i rader? Foto: Viktor Säfve

Skogsnäringen måste sluta likställa kalhyggen med brand

Detta är en långversion av Viktor Säfves slutreplik på debatten i Västerbottens-kuriren 15 december 2021: Torbjörn Wennebro, i rollen som den lilla skogsägaren, är kränkt över att skogsnäringen får kritik och att näringens kampanjer ifrågasätts. Det tycks inte vara nog att skogsnäringen innehar den reella makten över den absoluta merparten av skogsmarken, över skogspolitiken, industrin